Värmeoptimering

Ett välmående värmesystem kan spara väldigt mycket pengar.

Ett system i obalans ger kalla och varma rum på samma system, vilket gör att systemet får jobba extra hårt kalla dagar, vilket kan föra med sig att ekonomin inte riktigt går ihop alla gånger.

Med ett balanserat system så kan man faktiskt tjäna upp till 30% på värmekostnaderna.

Vi kommer hem till dig kostnadsfritt och går igenom ditt system och diskuterar lösningar. Oftast har man fått igen kostnaden för en injustering på ett år.